Slovenský pohár v behu do schodov 2015 / Slovak Towerrunning Cup 2015

Slovenská asociácia v behu do schodov / Towerrunning Slovakia vyhlasuje Slovenský pohár v behu do schodov 2015. V spolupráci s Active planet outdoor centrum, HK Salora a Storm promotion s.r.o., sú pripravené tri preteky s očakávanou účasťou 500 pretekárov.

Prvé kolo sa uskutoční dňa 11.4.2015 v Banskej Bystrici na preteku - Europa Bussines Centre Towerrunning (22 poschodí - 80 metrov).

Druhé kolo prebehne dňa 21.6.2015 v Bratislave na preteku - Ufo Vertical Sprint, ktorý je zároveň súčasťou Towerrunning Grand Prix of Europe 2015 (23 poschodí - 95 metrov).

Tretie kolo a súčasne finále Slovenského pohára v behu do schodov 2015 sa uskutoční dňa 17.10.2015 v Žiline na preteku - Imunoglukan Beh do neba v budove Eurohomestar (23 poschodí - 70 metrov).

Podmienkou na zaradenie do výsledkov Slovenského pohára v behu do schodov 2015 je účasť v minimálne jednom preteku pohára a účasť vo finálovom preteku. Pre víťazov sú pripravené finančné odmeny v celkovej výške 750 Eur.

Viac informácií na stránkach

Stairs Up!