Pravidlá pretekov v behu do schodov.

Pravidlá doplníme v krátkom čase.